Pelletkachel rookkanaal

Pelletkachel rookkanaal

Pelletkachel afvoer methode

In hoofdlijnen zijn er 4 manieren om de rookgassen van een pelletkachel naar buiten te leiden. Aan iedere optie kleven voor en nadelen. Om deze reden is het van belang om alle invloeden te kennen, af te wegen dan een besluit te nemen op de feiten. Alleen op deze manier kan een wel overwogen methode gekozen worden.

Optie 1 - Direct door de muur met een geveldoorvoer (Niet optimaal - Zie ook nadelen optie 1)

Optie 2 - In de kamer 2 a 3 meter omhoog en dan met een geveldoorvoer 

Optie 3 - Afvoer door plat of schuin dak (eventueel meerdere verdiepingen)

Optie 4 - Bestaand schoorsteenkanaal

 

Opmerking

In de volgende hoofdstukken worden de in de praktijk toegepaste pelletkachel afvoer methoden beschreven. Niet iedere pelletkachel afvoer methode is optimaal of geschikt voor elke situatie. Gebaseerd op de voor- en nadelen, moet er in elke situatie een overweging gemaakt worden, welke optie de meest geschikte is. Het volgende is dan ook geen advies maar een beschrijving van de in de praktijk toegepaste mogelijkheden

Optie 1

Deze optie is de goedkoopste en meest  eenvoudige. Bij optie 1 gaat de afvoer direct door de muur naar buiten. In de muur wordt een dubbelwandige buis geplaatst welke aan de binnen- en buiten zijde wordt afgedekt met een rozet. Het is wel van belang dat de buis minimaal 25-30 cm uitsteek. Dit om te voorkomen dat de muur verkleurd door rookgassen.

LET OP ! : Deze methode is niet de meest optimale en kan bij slecht onderhoud of niet tijdig reinigen van de kachel brand in de pellettank veroorzaken.

 

Nadelen optie 1

>Technisch niet de meest optimale optie. Maar in bepaalde gevallen de enige methode om een pelletkachel te kunnen installeren. Als de voor- en nadelen goed zijn afgewogen is het in sommige gevallen mogelijk.

>Gevoelig voor wind. Door tegendruk in de afvoer kunnen de rookgassen teveel weerstand ondervinden. Maar ook als de kachel niet aan staat kan de wind overdruk in de branderkamer veroorzaken. Het resultaat kan zijn een geur van verbrand hout in de kamer.

>Door het uitsteken van de buis niet geschikt als er een voetpad direct tegen de buiten muur loopt.

>Niet geschikt als de afvoer uitmondt op terrein welke niet eigendom is

>Bij stroomstoring meer kans op rook in de kamer als de kachel brand

Opmerking: Bij slecht onderhoud en slecht reinigen van de kachel bestaat het gevaar op brand in de pellettank. 

 

Voordelen optie 1

>Goedkoop en eenvoudig

>Geen buis zichtbaar in de woonkamer

>Kachel kan dichter op de muur en zal minder ver de kamer in komen

 

Conclusie Optie 1

Niet de meest optimale optie voor het juist funktioneren van de kachel. Maar kan in bepaalde gevallen de geschikte manier zijn. Het blijft altijd van belang om de juiste inschatting te maken op feiten en niet op de fabels. Risico's van de methode van afvoeren komen geheel voor eigen risio omdat het schoon maken en juist onderhouden van de kachel een significante factor zijn voor het juist functioneren van de kachel. 

 

Optie 2

Optie 2 is de meest toegepaste methode. Vanuit de kachel gaat de afvoerbuis via een T-stuk omhoog. Gebruik nooit direct een  bocht op de kachel. Dit kan problemen geven met as ophoping in de bocht. Na 2 meter omhoog gaat de buis met 90 graden door de muur. Gebruik in de muur altijd een dubbelwandig geisoleerde buis. Dit is noodzakkelijk want door slecht onderhoud kan er schoorsteen brand ontstaan en dan wordt de temperatuur in de buis wel 500-700 graden Celsius.

Nadelen optie 2

>Prijs technisch minder gunstig dan optie 1

>Bij onvoldoende uitsteken van de pijp kan de muur verkleuren

>Cosmetisch minder gezicht aan de voorgevel

>Meer kans op geur overlast dan optie 3 en 4

>Afvoer pijp in het zicht in de woonkamer

>Kachel komt iets verder de kamer in 

 

Voordelen optie 2

>Door verticale gedeelte natuurlijk trek en dus minder kans op rook in de kamer bij stroom onderbreking

>Prijs technisch gunstiger dan optie 3 

>Gassen komen op grotere hoogte uit de gevel waardoor meer kans op verdunning met lucht

>Minder kans op overlast uitstekende pijp 

>Minder kans op overlast van wind dan bij optie 1

 

Conclusie optie

Succesvolle oplossing tussen direct door de muur of en gehele afvoer aanleggen naar de nok van het dak. Prijs technisch zeer gunstig in vergelijk met afvoer naar het dak brengen. Toch nog geringe kans op geur overlast buren

 

Optie 3

Bij deze optie wordt er een kanaal aangelegd welke welke boven het dak uitmond. Het kanaal kan zowel binnenshuis als buitenshuis aangelegd worden. In beide gevallen wordt er buiten het vertrek waar de kachel staat dubbelwandig geisoleerde buis gebruikt. Dit is nodig voor de veiligheid of voorkomen van condens in de afvoerbuis.

Nadelen optie 3

>Prijstechnisch ongunstig

>Niet in iedere woning mogelijk

>Jaarlijk schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee

 

Voordelen optie 3

>Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Door afstand uitmonding en ramen en deuren minder tot geen kans op geur overlast buren

>Door natuurlijk trek stabiel brand proces

>Bij stroomstoring minderkans op rook in de kamer

 

Optie 4

Traditionele manier van rookgassen afvoeren. Door een gemetseld kanaal wordt er een schoorsteen gevormd, welke wel of niet gevoerd is met een metalen buis. Uitmonding is bijna altijd op grotere hoogte.

 

Nadelen optie 4

>Door lagere temperaturen van de rookgassen kan condens in het kanaal ontstaan. Indien de schoorsteen niet gevoerd is met een metalen buis kan het vocht in de steen trekken.

>Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee

>Indien schoorsteen voorzien moet worden van een metalen buis zijn de kosten weer aanzienlijk

 

Voordelen optie 4

>Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Door afstand uitmonding en ramen en deuren minder tot geen kans op geur overlast buren

>Door natuurlijk trek stabiel brand proces

>Bij stroomstoring - wind of slecht onderhoud minderkans op rook in de kamer